Search

Forumul Economiei Circulare, 30-31 martie 2021

Updated: Mar 16


Economia circulară are nevoie de industrii şi de întreprinderi pentru a lucra la noi modele de afaceri care încearca să "facă mai mult cu mai puţin"; să regândească serviciile şi produsele furnizate; şi să găsească oportunităţi de extindere a duratei de viaţă a produselor, prin îmbunătăţirea designului ecologic și prin selectarea materialelor.


Forumul Economiei Circulare, eveniment organizat de platforma de educaţie ecologică Guerrilla Verde împreună cu parteneri instituţionali şi nonguvernamentali, îşi propune să abordeze economia circulară din mai multe perspective: Legislativă şi Structurală; Economică; Educaţională, de Cercetare şi Comunicare; Socială.

6 views0 comments