Search

Perspective privind economia circulara: 30-31 martie 2021

Updated: Mar 16

Anual, consumăm mult mai multe resurse decât cele pe care le poate genera planeta noastră. 29 iulie 2019 a fost Ziua Suprasolicitării Pământului (Earth Overshoot Day) sau momentul în care am epuizat resursele naturale ale anului curent și am început să le utilizăm pe cele ale generaţiilor viitoare. Este o dată marcată la nivel global în calendar din ce în ce mai devreme în fiecare an şi care ne îndeamnă să analizăm şi să revizuim modelele actuale de producţie, consum şi managementul deşeurilor.


Economia circulară are nevoie de industrii şi de întreprinderi pentru a lucra la noi modele de afaceri care încearca să "facă mai mult cu mai puţin"; să regândească serviciile şi produsele furnizate; şi să găsească oportunităţi de extindere a duratei de viaţă a produselor, prin îmbunătăţirea designului ecologic și prin selectarea materialelor.


Forumul Economiei Circulare, eveniment organizat de platforma de educaţie ecologică Guerrilla Verde împreună cu parteneri instituţionali şi nonguvernamentali, îşi propune să abordeze economia circulară din mai multe perspective: Legislativă şi Structurală; Economică; Educaţională, de Cercetare şi Comunicare; Socială.

8 views0 comments